Pengertian Kotoran Dan Najis Dalam Islam


بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Benda-benda yang kelihatan kotor atau terkena kotoran, belum tentu najis, demikian juga sebaliknya benda-benda yang terkena najis kadang-kadang kelihatannya masih bersih. Dalam suatu contoh, pakaian yang terkena tanah kelihatannya menjadi kotor tetapi itu tidak najis dan tetap sah jika dipakai untuk melakukan shalat. Hanya karena pakaian yang kotor itu tidak bagus kelihatannya maka sebaiknya pakaian itu harus kita bersihkan jangan sampai kita shalat (beribadah) menghadap Allah swt. dengan memakai pakaian yang kotor, walaupun itu sah hukumnya. Demikian juga pakaian kita yang terkena air kencing, walaupun itu kelihatannya bersih, tetapi hukumnya najis dan tidak sah jika kita pakai untuk shalat. Dalam pemakaian sehari-hari kadang-kadang najis itu diartikan dengan kotor.

Pengertian Kotoran dan Najis Dalam Islam
Illustration from image google
Perkataan najis berasal dari bahasa Arab: نجاسة atau artinya najis. Najis Menurut istilah syariat Islam yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti shalat dan thawaf. Misalnya seseorang yang akan mengerjakan shalat sedangkan pada badan, pakaian, atau tempat shalat itu terkena air kencing, atau kotoran binatang walaupun ia sudah wudhu kemudian ia mengerjakan shalat maka shalatnya tidak sah karena ia dalam keadaan tidak suci dari najis. Perkataan najis dalam al-Quran dapat juga disebut dengan رجس. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Maidah ayat 90:

ياايها الذين امنوا انما الميسر والانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. al-Maidah : 90).

Perkataan رجس dalam ayat tersebut oleh kebanyakan ulama ditafsirkan sebagai hal yang najis dalam arti kotoran yang harus dibersihkan.

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينPengertian Kotoran Dan Najis Dalam Islam Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Jejak Puisi

0 comments:

Posting Komentar